English

Vizija i misija

NAŠA VIZIJA

Biti integrirani svjetski brend sa našim cjelokupnim iskustvom, sa našim inovativnim duhom i sa našim dinamičkim zaključkom.

NAŠA MISIJA

Da vodimo računa o očekivanjima naših korisnika/kupaca a da se pri tome ne odričemo svojstava sigurnosti, te da ponudimo proizvode koji poštuju prirodu i okolinu.

Uloga Atikera u očuvanju životne sredine