English

Menadžment

Naši glavni principi u rukovodstvu su da u svim prilikama i uvijek budemo svjesni svojih odgovornosti prema našoj državi, našim kupcima/korisnicima i našim zaposlenicima.

Naši ciljevi su :

  • da stvorimo okolinu međusobno sigurnu
  • nove inovacije u proizvodnji i kontinuitetu
  • biti u prvoj liniji sa našim razumnim cijenama

Uspostavili smo naš sustav upravljačke kvalitete prema ISO 9001:2000 standardima. Svi materijali koje koristimo u proizvodnji kao i naše proizvodne metode, donose nam respektabilnu sliku i u našoj zemlji i van naših granica.

Proizvodi koje mi proizvodimo od 1999 su u skladu sa standardima TS 12095. Proizvodimo naše proizvode u skladu sa Internacionalnim standardima kvalitete ECE R 67-01 koji su međunarodno odobreni.

Svi naši proizvodi imaju dvije godine garancije od ministarstva za industriju i trgovinu.

Dobili smo ”Ceritifikat za usluge, adekvadtne usluge nakon prodaje” i ”Ceritifikat za adekvatnu radionicu”.
Imamo potrebne zakonske uslove za naše ovlaštene servise i prodavače.

Nastavit ćemo da nosimo Atiker brend u budućnost sa našom snagom, sa osobljem koje nam vjeruje, sa našim korisnicima i sa našim prodavačima.

Menadžment

PRESJEDAVAJUĆI UPRAVNOG ODBORA // Mehmet Ali Atiker

GENERALNI KOORDINATOR / Mehmet Atiker

GENERALNI DIREKTOR // Omer Atiker