English

Ciljevi i projekti

Vjerujemo da su zadovoljni kupci najbolji marketing. Želimo zadovoljnog kupca i glavni nam je cilj da pored sevisiranja, kupovine, kvaliteta, proizvodnje i sigurnosti, kupac bude zadovoljan.

Naši ciljevi i projekti su:

  • Da smanjimo žalbe korisnika na osnovu proizvodnih grešaka.
  • Da minimiziramo omjer servisa koji su dati u okvirnoj garanciji na najniži omjer.
  • Da povećamo domaću prodaju i broj prodavača. Da povećamo broj zaposlenika zajedno sa našim proizvodnim kapacitetima.

Veliki dio naših proizvoda se ne instalira u našim postrojenjima. U mnogim slučajevima LPG gorivni sustav se instalira/ugrađuje od strane naših prodavača svuda po svijetu. Mi osposobljavamo naše ovlaštene prodavače kako bi ponudili servis, ispravno instaliranje/ugradnju i kako bi zadržali dobar imidž Atikera i kvaliteta naših proizvoda.